Branka Milošević, Biljana Petrović Markežić

SAVUDRJIA:

Putovanje u prošlost

Umag, 2012. / Umago 2012

logo museo umago

MUSEO CIVICO DI UMAGO Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Umaga

IMPRESUM

Nakladnik: Muzej grada Umaga

Organizator izložbe i za nakladnika: Biljana Bojić Autorice izložbe: Branka Milošević, Biljana Petrović Markežić Urednice Kataloga: Branka Milošević, Biljana Petrović Markežić Likovni postav izložbe: Biljana Bojić Tehnički postav izložbe: Biljana Bojić, Branka Milošević, Biljana Petrović Markežić Restauracija nalaza: Biljana Bojić, Branka Milošević Prijevodi: Mario Zaccaria (testi in catalogo), Ivana Martinčić (impressum) Lektori: Nives Franić (HR), Petar Dimitrović (IT) Grafički dizajn: Biljana Bojić Fotografije: Neven Jurjak, Muzej grada Umaga Tisak i priprema: Comgraf Umag-Umago Naklada: 300 komada Tisak dovršen u studenom 2012 Zahvaljujemo našim sugrađanima Danilu Latinu, Diegu Makovcu i Morenu Degrassiju na ustupljenom materijalu za izložbu. Realizaciju izložbe podržali: Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag, 6. Maj d.o.o. Umag, Komunela d.o.o. Umag Talijanska osnovna škola „Galileo Galilei “, Umag, Degrassi d.o.o.